Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa205/2009) määrää, että rakennuttajan on asetettava rakennushankkeelle sen vaativuutta vastaava turvallisuuskoordinaattori.

Turvallisuuskoordinaattori henkilökohtaisissa suojavarusteissa. Kypärä, huomiovaate sekä kuulon ja silmien suojaimet ovat työmaan perusvarustus.

Mikä on Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Turvallisuuskoordinaattori huolehtii rakennuttajan turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä. Turvallisuuskoordinaattori on henkilökohtaisesti vastuussa tehtävän tuomista vastuista.  

EnviSafe tarjoaa asiantuntevan turvallisuuskoordinaattorin avuksi hankkeeseenne, ja kantaa tämän vastuun.  

Milloin tarvitaan rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori?

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori tarvitaan lähtökohtaisesti lähes kaikkeen rakentamiseen, jollaiseksi luokitellaan myös monet asennustyöt. Rajaavana tekijänä ei ole esimerkiksi rakennuslupa. Mikäli ei ole varmuutta tarvitseeko hanke turvallisuuskoordinaattoria, kannattaa asia varmistaa asiantuntijalta.

Mitä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu?

Vna 205/2009 asetuksen mukaan rakennuttajan on laadittava hankkeeseen mm. rakennuttajan turvallisuusasiakirja, jossa käsitellään hankkeeseen liittyvät riskit, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät alkavat jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, ja isoin osa turvallisuuskoordinaattorin töistä onkin tehty jo ennen varsinaisen työmaavaiheen alkua.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu myös tarkastaa päätoteuttajan turvallisuutta koskevat suunnitelmat, sekä tehdä työmaatarkastuksia.

Asiantuntija vaativaan tehtävään

Rakennuttaja toimii itse hankkeen turvallisuuskoordinaattorina, mikäli vastuuta ei siirretä kirjallisesti toiselle taholle. Näissä tapauksissa rakennuttaja voi toimia pahimmillaan jopa tietämättään turvallisuuskoordinaattorina.  

Asetuksen mukaan rakennuttaja, jolla itsellään ei ole riittävää asiantuntemusta, on nimettävä hankkeeseen turvallisuudesta vastaava ulkopuolinen asiantuntija.  

Asiantuntijan käytöstä rakennuttaja hyötyy kustannussäästöinä, koska asiantuntija tunnistaa hankkeen eri vaiheiden erikoispiirteet, sekä niissä piilevät kustannusriskit. Lisäksi hanke jouhevoituu. Rakennuttaja saa mielenrauhan tiedostaen, että asia on hoidossa, ja voi näin rauhassa keskittyä muihin rakennuttamistehtäviin.  

EnviSafe auttaa tässä vaativassa asiantuntijatehtävässä.  

Koulutus

EnviSafe järjestää rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävän sisältöön liittyviä koulutuksia. Koulutukset järjestetään räätälöidysti asiakkaan oman alan esimerkkien mukaisesti toteutettuina. Asiakas voi toimittaa ennakkoon kysymyksiä, jotka juuri heitä aiheessa kiinnostaa. Näihin kysymyksiin vastataan koulutuksen yhteydessä.  

Pätevyydet ja referenssejä

Pätevyydet  

  • Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori- kurssi 2014
  • Väyläviraston turvallisuuskoordinaattori koulutus 2020

Referenssejä

  • Huoltoaseman purku- ja maaperän kunnostustyö, useita kohteita 2022-2023
  • VR Hyvinkään konepajan maaperän kunnostaminen 2019-2020
  • Tiepidon tukikohtien tankkauspaikkojen purku, useita kohteita 2017-2019
  • Väylävirasto Iisalmen veturitallien maaperän kunnostus 2014-2022
Ota yhteyttä