Puheenvuorot työyhteisöille

Empatia, myötätunto ja tunteet ovat tänä päivänä nousseet tärkeäksi osaksi hyvinvoivan työyhteisön perustaitoja. Myös psykologisesta turvallisuudesta puhutaan myös paljon. Näitä taitoja tarvitaan etenkin työyhteisön poikkeusoloissa, esimerkiksi sen kohdatessa kriisin. Kriisi voi olla moninainen, ja koskettaa helposti koko työyhteisöä.

Oma kokemus

Oma kosketuspintani asiaan on vuonna 2017 elämääni hiipinyt Parkinsonin tauti alle 40- vuotiaana. Tämä otettiin silloisessa työyhteisössä vastaan todella hienosti. Huomasin, että minun sairastumiseni vaikutti koko työyhteisöön jopa myönteisesti. Työpaikalla huomattiin, että kaveria ei jätetä. Vaikka työkykyni muuttui, minut nähtiin silti arvokkaana työyhteisön jäsenenä sekä ammatillisesti että työkaverina. Vakavasti sairas ei ole työnantajalle automaattisesti ”riskisijoitus”. Vaikka osatyökykyinen ei ole koko ajan olisikaan parhaimmillaan, voivat he oikein tuettuna olla työyhteisöilleen entistä tärkeämpiä voimavaroja.

Pidän puheenvuoroja, joissa käsittelen teemoja yhteisöllisyydestä, avoimuudesta inhimillisyydestä. Puheenvuoroissani kerron omien kokemuksieni ja tutkimustiedon valossa siitä, miten psykologinen turvallisuus ja empatia toimivat työyhteisössä käytännön tasolla, ja miten suuri merkitys sekä esihenkilöiden yrityksen johdon että työkavereiden toimilla on kaikille turvallisen työyhteisön luomisessa. Omakohtaisen positiivisen kokemuksen myötä olen jatkanut työhyvinvointiin ja kriisikokemuksiin tutustumista myös muiden kertomana. Nämä tarinat ovat antaneet hyviä näkökulmia oman tilanteeni arvioimiseen, antaen samalla puheenvuoron teemojen sisältöihin monipuolisempaa sisältöä.

Puheenvuorojeni teemoina ovat myös erilaisuus ja positiivinen asenne. Haluan kannustaa muita vastaavien, tai minkä tahansa, työkykyyn vaikuttavien asioiden kanssa painivia, ja luoda toivoa. Puhun vakavista asioista paitsi itseäni mutta myös huumoria säästelemättä.

Puhujan teemoja

Puheenvuorojen sisältö sovitaan halutun teeman mukaan.

  • Työyhteisö – yhteisöllisyyden merkitys
  • Psykologinen turvallisuus ja empatia työyhteisössä – kriisin kokeneen tuki  
  • Avoimuus työyhteisössä – merkitys omassa kriisissä    
  • Yrittäminen – sairaudesta huolimatta mahdollista  
  • Motivointi ja positiivisuus – romahdus ja nousu
  • Erilaisuus, ennakkoluulot – miten kohtaat ihmiset

Puhujasta ja puheenvuorosta sanottua

"Pekka kertoi tosielämä-keissin siitä, miten hänen oman kokemuksensa perusteella empatia toimi työpaikalla sekä rakenteellisesti että johtamisessa, esimiestyössä ja kollegoiden välillä arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Pekka vaikutti olevan itse myös rakentava ja myönteinen suhtautumisessaan sekä avoin ja rohkea kertomaan, millaista kohtelua toivoo." - Miia Paakkanen, Keynote speaker, compassion researcher

”Olen kuullut puheita melkoisen määrän elämäni aikana, mutta jotkut niistä tekevät maailmasta paremman paikan. On puheita, jotka saavat jälleen uskomaan hyvään ihmisessä! Suosittelen Pekan puheenvuoroa, se antaa syvällisesti vaikuttavan kokemusasiantuntijan näkökulman useampaankin asiaan.” - Minna Levander, Joustomieli Oy, Leadership Coach

"Pekan puheenvuoro on erinomainen esimerkki siitä, kuinka yhteenkuuluvuus tukee ihmisiä. Hänen kertomuksensa valottaa sitä, kuinka työyhteisö voi yksilöitä tukien luoda turvallisen ilmapiirin ja kasvaa uusiin mittoihin ja saavutuksiin. Pekan rohkeus kertoa vaikeista kokemuksistaan puhuttelee ja herkistää. Samalla se antaa toivoa ja voimaannuttaa. Ihmiset ovat kautta aikain oppineet ja jakaneet viisautta tarinoiden kautta – tässä on yksi, joka kannattaa kuunnella.

HR-suunnittelija Apollonia Kinnunen ja HR-asiantuntija Änisa Jansson, GTK"