Työturvallisuuskonsultointi

Työturvallisuus ja työsuojelu otetaan nykyisin yleisesti ottaen hyvin huomioon. Työturvallisuuteen liittyy edelleen paljon ajattelua pakollisuudesta ja ylimääräisistä kustannuksista. Lisäksi paljon voi jäädä tekemättä puhtaasti tietämättömyyden takia. Nämä voivat johtaa siihen, että työturvallisuus jää helposti tuuliajolle.

Työkoneen lähellä työskentelevän henkilön työ vaatii tarkkuutta. Tärkeitä asioita ovat huolellinen turvallisuussuunnittelu ja riskienarviointi.

Yleiset haasteet

Työturvallisuuden puutteellisessa hoitamisessa toistuu usein seuraavia piirteitä:  

  • Työturvallisuuteen ei paneuduta, koska sitä ei pidetä niin tärkeänä
  • Ajatellaan, että työturvallisuus hoituu muiden töiden ohella, ”siinä sivussa”
  • Tehdään liian massiiviset suunnitelmat, että katetaan varmasti kaikki riskit
  • Oletetaan asioiden olevan kunnossa

EnviSafe auttaa asiakasta välttämään näitä haasteita, ja löytämään juuri heille sopivan tavan hoitaa työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät vastuut ja velvollisuudet.  

Teoria kohtaa käytännön

EnviSafen tarkoituksena on antaa asiakkaalle uusia näkökulmia ja vinkkejä työturvallisuuden hoitamiseen käytännössä. Käytäntö onkin vahvasti mukana tarjoamassamme työturvallisuuteen ja -suojeluun liittyvässä konsultoinnissa. Autamme etenkin pk-yrityksiä työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.  

Palveluihimme kuuluvat mm.

  • Työturvallisuus- ja työsuojelusuunnitelmat
  • Lakisääteisten dokumenttien laadinta
  • Työmaa-auditoinnit
  • MVR-mittaukset
  • Työturvallisuuden ja -suojelun kehittäminen
  • Riskinarvioinnit

Pienillä panostuksilla suuriin hyötyihin

Työturvallisuuden laiminlyönti saattaa vaikuttaa välillisesti yrityksen talouteen huomaamatta. Esimerkiksi urakkakilpailuissa saatetaan vaatia työturvallisuuteen liittyvien suunnitelmien esittämistä jo tarjousvaiheessa. Jos asia ei ole kunnossa, ei kilpailuun välttämättä edes pääse. Voi olla myös, että esimerkiksi alihankintasopimus jää saamatta, elleivät työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat ole ajan tasalla.  

EnviSafe auttaa urakoitsijoita työturvallisuusteen liittyvien asiakirjojen tarkastamisessa, päivittämisessä tai kokonaan uusien asiakirjojen laatimisessa.  

Koulutus

EnviSafe järjestää rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävän sisältöön liittyviä koulutuksia. Koulutukset järjestetään räätälöidysti asiakkaan oman alan esimerkkien mukaisesti toteutettuina.

Ota yhteyttä