Ympäristötekninen konsultointi ja projektinhallinta

Ympäristön huomioiminen on tänä päivänä itsestäänselvyys kaikessa tekemisessä. Rakentamisessa ympäristöasioiden hoitamiseen, projektinhallintaan sekä rakennuttamiseen liittyy kuitenkin monia erikoisosaamista vaativia asioita.

Kaivanto tulee suunnitella ja suojata huolellisesti. EnviSafe tarjoaa ympäristöteknistä ja projektinhallinnallista suunnittelua kaivutöihin.

Ympäristötekninen asiantuntija

EnviSafe toteuttaa ympäristöteknistä asiantuntevuutta vaativaa konsultointia yli 15 vuoden kokemuksella.  

Esimerkkejä ympäristöteknistä osaamista vaativista töistä:

  • Rakentamiseen ja kiinteistökauppoihin liittyvät asiantuntijatarpeet, kuten pilaantunut, tai jätejakeita, sisältävä maaperä
  • Öljylämmityksestä luopumiseen vaaditut ympäristötekniset toimenpiteet
  • Ennakoivat ympäristöselvitykset
  • Ympäristövahingon selvitykset

Projektihallinta ja rakennuttaminen

Projektien läpiviemiseen liittyy olennaisesti projektinhallinnallinen osaaminen. Osaamista tarvitaan hankkeen talouden, aikataulutuksen ja yleisjohdon osalla. Projektinhallinnallisiin asioihin kuulu myös rakennuttamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut, kuten urakka-asiakirjat.

EnviSafe toteuttaa projektinhallintaan ja rakennuttamiseen liittyvää konsultointia yli 10 vuoden ja lukuisien läpivietyjen hankkeiden kokemuksella. Vahvuutemme on etenkin maaperäkunnostamiseen ja purkutöihin liittyvissä hankkeissa.

Ota yhteyttä